Gedragsconsult (Wachtlijst)

Voor honden met angst- en/of agressie problemen kan een gedragsconsult aangevraagd worden.

De praktijk heeft momenteel een wachtlijst tot januari 2022 en neemt geen nieuwe zaken meer aan: 

Almere Hond adviseert Harmonious Dogs en Eline Teygeler Gedragstherapie als alternatief voor de regio Almere. Woon je buiten de regio, zoek dan naar een kundige gedragstherapeut via Tinley Gedragstherapie voor dieren of de netwerkkaart van Dogvision.

Een Gedragsconsult bestaat uit:

 • Een uitgebreide aanmeldingsvragenlijst 
 • Een huisbezoek
 • Een observatie van de hond
 • Korte gedragstesten
 • Een anamnese m.b.t. oorzaken, motivatiefactoren en prognose
 • Een advies / plan van aanpak
 • Drie maanden nazorg (telefonisch en per email)
 • Een verslag

Na een Gedragsconsult ga je op eigen gelegenheid aan de slag met het advies en het plan van aanpak.

Per gedragsconsult kan 1 problematiek (soms 2) behandeld worden. Heeft je hond meerdere problemen, dan kun na het eerste consult een follow-up consult doen.

Problemen die in aanmerking komen voor een gedragsconsult zijn:

 • Angst
 • Agressie
 • Niet alleen thuis kunnen zijn
 • Vernielen en slopen
 • Stereotype, dwangmatig gedrag
 • Onhandelbaarheid, hyperactiviteit, nervositeit
 • Geluidsfobieën (onweer, vuurwerk)
 • Overmatig blaffen, huilen en piepen
 • Najagen, jagen
 • Onzindelijkheid
 • Rangorde problemen
 • Overige problemen

Elk ongewenst gedrag kan bekeken en worden.

Gedragsconsult:                                       155 euro

De prijs is inclusief BTW. Almere Hond berekent geen reiskosten voor inwoners van Almere. Woon je buiten Almere dan wordt de reistijd berekend à 35 cent per minuut voor zowel de heen- als de terugreis. 

Meer nodig? Individuele begeleiding na consultatie

Een Gedragsconsult kan aangevuld worden met 3 individuele begeleidingsafspraken. Deze afspraken worden gebruikt om het handelingsplan verder uit te werken, te oefenen met nieuwe vaardigheden en verdere instructie, begeleiding en coaching.  

Pakket van een Gedragsconsult (155 euro)
met 3 individuele afspraken (125 euro):  280 euro

De prijs is inclusief BTW. Almere Hond berekent geen reiskosten voor inwoners van Almere. Woon je buiten Almere dan wordt de reistijd berekend à 35 cent per minuut voor zowel de heen- als de terugreis.

Aanmelden Gedragsconsult

Download het vragenformulier. Vul het zo uitgebreid mogelijk in en stuur het naar annemarie@almerehond.nl, o.v.v. Gedragsconsult.

Vragenformulier tbv anamnese Almere Hond

Annemarie zal na het ontvangen en doornemen van het document contact opnemen voor het maken van een consultafspraak bij je thuis.