Gedragstherapie

Voor honden waar het minder goed mee gaat. 

Gedragstherapie is de oplossing om gedragsproblemen zoals angst, agressie, ongehoorzaamheid en verlatingsangst te verhelpen. Het is een praktisch en oplossingsgericht traject. Je krijgt inzicht in het gedrag van je hond en ontvangt een plan van aanpak waarmee je zelf aan de slag kunt. 

Gedragstherapie bestaat uit:

  • Een uitgebreide aanmeldingsvragenlijst 
  • Een (PLUS-)consultatie* met huisbezoek.
  • Een observatie van de hond
  • Korte gedragstesten
  • Een anamnese m.b.t. oorzaken, motivatiefactoren en prognose
  • Een therapie-advies / plan van aanpak
  • Een verslag
  • Twee maanden nazorg (telefonisch, per email en/of whatsapp)

*Afhankelijk van de problematiek omvat het traject een gedragsconsult van 1,5 uur of een PLUS-consult van 2,5 uur.

Na een het gedragsconsult ga je op eigen gelegenheid aan de slag met het therapie- advies en het plan van aanpak. Je wordt tot 2 maanden begeleid via telefoon, whatsapp en/of email. De nazorg periode van 2 maanden staat niet gelijk aan de termijn waarop het probleem opgelost kan worden. De nazorg is bedoelt om meer inzicht te krijgen of de diagnose juist is vastgesteld en om te checken of de gegeven adviezen uitvoerbaar zijn en effect hebben. Ook kunnen verdere vragen over het consult of de adviezen gesteld worden en worden aanvullende adviezen ge geven n.a.v. de voortgang.  

Problemen
Problemen die in aanmerking komen voor een gedragsconsult zijn:

  • Angst
  • Agressie
  • Niet alleen thuis kunnen zijn
  • Vernielen en slopen
  • Stereotype, dwangmatig gedrag
  • Onhandelbaarheid, hyperactiviteit, nervositeit
  • Geluidsfobieën (onweer, vuurwerk)
  • Overmatig blaffen, huilen en piepen
  • Najagen, jagen
  • Onzindelijkheid
  • Rangorde problemen
  • Overige problemen

Elk ongewenst gedrag kan bekeken worden.

Kosten
De kosten van een gedragstherapie-traject, inclusief verslag en nazorg, zijn afhankelijk van het type consult:

  • € 195,- voor een gedragsconsult (1 probleem, 1,5 uur)
  • € 315,- voor een plusconsult (2 of meer problemen, 2,5 uur)

​Beide bedragen zijn inclusief btw, maar exclusief reiskosten / parkeerkosten.

Als je verzekerd bent bij een dierverzekeraar, worden de kosten afhankelijk van je polis, geheel of gedeeltelijk, vergoed.​

Werkwijze
Gedragstherapie is een traject bestaande uit een consult aan huis of op locatie, gedragsanalyse, behandelplan en nazorg. 

Het gehele traject omvat:

  • Een gedragsconsult van 1,5 uur of een plusconsult van 2,5 uur aan huis of op locatie.
  • De voorbereiding door middel van een vragenlijst. Deze krijg je via de mail toegestuurd. Ook word je gevraagd vooraf enkele observaties te doen en een video-opname te maken.
  • Een diagnose, behandelplan en prognose. Deze krijg je in een verslag toegestuurd per email. 
  • Indien nodig overleg met je dierenarts.
  • Een verslag aan je dierenarts.
  • Telefonische / schriftelijke nazorg en begeleiding gedurende 2 maanden.​ ​ 

Effectiviteit van gedragstherapie
Het al of niet slagen van gedragstherapie hangt af van verschillende factoren. Allereerst is natuurlijk de deskundigheid en ervaring van een gedragstherapeut belangrijk. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:

  • het type, de oorsprong en duur van het probleem
  • de mogelijkheden en wensen van de eigenaar
  • de therapietrouw (het trouw opvolgen van de adviezen)

Mijn ervaring is dat veel ongewenst gedrag te veranderen is, volledig of gedeeltelijk, waarbij het samenleven met de hond weer acceptabel en leefbaar wordt. 

Toch nog meer nodig? Dat kan! zie Tarieven voor aanvullingen op het gedragstherapietraject. 

Aanmelden Gedragsconsult

Download het vragenformulier. Vul het zo uitgebreid mogelijk in en stuur het naar annemarie@tinleygedragstherapie.nl, o.v.v. Gedragsconsult.

Vragenlijst Gedragstherapie Hond

Annemarie zal na het ontvangen en doornemen van het document contact opnemen voor het maken van een consultafspraak bij je thuis.