Gedragstherapie

Voor honden waar het minder goed mee gaat. 

Gedragstherapie is de oplossing om gedragsproblemen zoals angst, agressie, ongehoorzaamheid en verlatingsangst te verhelpen. Het is een praktisch en oplossingsgericht traject. Je krijgt inzicht in het gedrag van je hond en ontvangt een plan van aanpak waarmee je zelf aan de slag kunt. Afhankelijk van het probleem omvat het traject een gedragsconsult van 1,5 uur (of een plusconsult van 2,5 uur) nazorg en begeleiding.

Gedragstherapie bestaat uit:

  • Een uitgebreide aanmeldingsvragenlijst 
  • Een consultatie met huisbezoek. 
  • Een observatie van de hond
  • Korte gedragstesten
  • Een anamnese m.b.t. oorzaken, motivatiefactoren en prognose
  • Een therapie-advies / plan van aanpak
  • Een verslag
  • Drie maanden nazorg (telefonisch, per email en/of whatsapp)

Na een het gedragsconsult ga je op eigen gelegenheid aan de slag met het therapie- advies en het plan van aanpak. Je wordt tot 3 maanden begeleidt via telefoon, whatsapp en/of email.

Per gedragsconsult kan 1 problematiek behandeld worden. Heeft je hond meerdere problemen, dan is een plusconsult nodig. 

Problemen
Problemen die in aanmerking komen voor een gedragsconsult zijn:

  • Angst
  • Agressie
  • Niet alleen thuis kunnen zijn
  • Vernielen en slopen
  • Stereotype, dwangmatig gedrag
  • Onhandelbaarheid, hyperactiviteit, nervositeit
  • Geluidsfobieën (onweer, vuurwerk)
  • Overmatig blaffen, huilen en piepen
  • Najagen, jagen
  • Onzindelijkheid
  • Rangorde problemen
  • Overige problemen

Elk ongewenst gedrag kan bekeken en worden.

Tinley Gedragstherapie
Almere Hond is sinds 2022 aangesloten bij Tinley Gedragstherapie; een organisatie van professionals. De Tinley therapeuten hebben regelmatig overleg met elkaar over de nieuwste inzichten in gedrag, hun ervaringen en oplossingen. Zo maken Tinley therapeuten gebruik van een brede pool aan kennis. Daarnaast blijven Tinley therapeuten altijd leren en maken zij gebruik van het scholingsaanbod dan de organisatie hen biedt. De Tinley-therapeuten hebben een gezamenlijke, eenduidige werkwijze. Klik hier voor meer informatie over Tinley.

Kosten
De kosten van een gedragstherapie-traject, inclusief verslag en nazorg, zijn afhankelijk van het type consult:

  • € 185,- voor een gedragsconsult (1 probleem, 1,5 uur)
  • € 290,- voor een plusconsult (2 of meer problemen, 2,5 uur)

​Beide bedragen zijn inclusief btw, maar exclusief reiskosten / parkeerkosten.

Als je verzekerd bent bij dierverzekeraar Hema, worden de kosten afhankelijk van je polis, geheel of gedeeltelijk, vergoed.​

Werkwijze
Gedragstherapie is een traject bestaande uit een consult aan huis of op locatie, gedragsanalyse, behandelplan en nazorg. 

Het gehele traject omvat:

  • Een gedragsconsult van 1,5 uur of een plusconsult van 2,5 uur (verdeeld over 1 of 2 afspraken) aan huis of op locatie.
  • De voorbereiding door middel van een vragenlijst. Deze krijg je via de mail toegestuurd. Ook word je gevraagd vooraf enkele observaties te doen.
  • Een diagnose, behandelplan en prognose. Deze krijg je in een verslag toegestuurd per email. 
  • Indien nodig overleg met uw dierenarts.
  • Een verslag aan uw dierenarts.
  • Telefonische / schriftelijke nazorg en begeleiding gedurende 3 maanden.​ ​ 

Effectiviteit van gedragstherapie
Het al of niet slagen van gedragstherapie hangt af van verschillende factoren. Allereerst is natuurlijk de deskundigheid en ervaring van een gedragstherapeut belangrijk. Daarnaast spelen de volgende factoren een rol:

  • het type, de oorsprong en duur van het probleem
  • de mogelijkheden en wensen van de eigenaar
  • de therapietrouw (het trouw opvolgen van de adviezen)

Mijn ervaring is dat veel ongewenst gedrag te veranderen is, volledig of gedeeltelijk, waarbij het samenleven met de hond weer acceptabel en leefbaar wordt. 

Aanmelden Gedragsconsult

Download het vragenformulier. Vul het zo uitgebreid mogelijk in en stuur het naar annemarie@almerehond.nl, o.v.v. Gedragsconsult.

Vragenformulier tbv anamnese Almere Hond

Annemarie zal na het ontvangen en doornemen van het document contact opnemen voor het maken van een consultafspraak bij je thuis.