Gedragsconsult

Voor honden met problemen kan een gedragsconsult aangevraagd worden.

Een Gedragsconsult bestaat uit:

 • Een uitgebreide aanmeldingsvragenlijst 
 • Een observatie van de hond
 • Korte gedragstesten
 • Een anamnese m.b.t. oorzaken, motivatiefactoren en prognose
 • Een advies / plan van aanpak
 • Drie maanden nazorg (telefonisch en per email)
 • Een verslag

Na een Gedragsconsult ga je op eigen gelegenheid aan de slag met het advies en het plan van aanpak.

Per gedragsconsult kan 1 problematiek (soms 2) behandeld worden. Heeft je hond meerdere problemen, dan kun na het eerste consult  nog een follow-up consult doen.

Problemen die in aanmerking komen voor een gedragsconsult zijn:

 • Angst
 • Agressie
 • Niet alleen thuis kunnen zijn
 • Vernielen en slopen
 • Stereotype, dwangmatig gedrag
 • Onhandelbaarheid, hyperactiviteit, nervositeit
 • Geluidsfobieën (onweer, vuurwerk)
 • Overmatig blaffen, huilen en piepen
 • Najagen, jagen
 • Onzindelijkheid
 • Rangorde problemen
 • Overige problemen

Elk ongewenst gedrag kan bekeken en worden.

Gedragsconsult:                                       120 euro

De prijs is inclusief BTW. Almere Hond berekent geen reiskosten voor inwoners van Almere. Woon je buiten Almere dan wordt de reistijd berekend à 35 cent per minuut voor zowel de heen- als de terugreis. 

Een Follow-up Consult

Als je hond meerdere problemen heeft waar je een advies over wilt, vraag dan na het gedragsconsult direct een follow-up consult aan voor het andere probleem.

Bij een Follow-up Consult is je hond al bekend bij Almere Hond waardoor een volgende consult minder tijd kost. Een Follow-up Consult is daarom ook goedkoper dan een volledig gedragsconsult.

Een Follow-up Consult kan ook gebruikt worden om het plan van aanpak na verloop van tijd aan te passen op een vernieuwde situatie. Je bent bijvoorbeeld verhuist of hebt een tweede hond aangeschaft waardoor het oorspronkelijke plan van aanpak niet meer toepasbaar is. Ook kan het zijn dat je met het oorspronkelijke plan niet meer verder komt en graag een update wilt om weer verder te komen.

Follow-up consult:                                          100 euro

De prijs is inclusief BTW. Almere Hond berekent geen reiskosten voor inwoners van Almere. Woon je buiten Almere dan wordt de reistijd berekend à 35 cent per minuut voor zowel de heen- als de terugreis.

Meer nodig?

Een Gedragsconsult kan altijd aangevuld worden met Individuele Begeleiding

Misschien pas het Agressie Traject of het Angst Traject beter bij jou en je hond. 

Aanmelden Gedragsconsult

Download het vragenformulier. Vul het zo uitgebreid mogelijk in en stuur het naar annemarie@almerehond.nl, o.v.v. Gedragsconsult of Follow-upconsult. 

Vragenformulier tbv anamnese Almere Hond

Annemarie zal na het ontvangen en doornemen van het document contact opnemen voor het maken van een consultafspraak bij je thuis.