Hond in Almere

Almere is een prachtige stad, waar veel te beleven is. Ook voor hondeneigenaren. Er zijn verschillende hondenspeelterreinen, uitlaatgebieden en losloop-terreinen verspreid over de stad.  De Almeerse natuur biedt veel plekken waar je heerlijk kunt wandelen.

Op de hondenkaart van de gemeente Almere kun je precies zien waar je wat mag met je hond.  

De gemeente Almere probeert met haar hondenbeleid overlast te voorkomen en te bestrijden. Aanlijngeboden zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te beschermen, beschadiging aan eigendommen van derden te voorkomen, hinder voor voetgangers te voorkomen, verontreiniging door hondenpoep te bestrijden, maar ook om de verspreiding van besmettelijke (vee) ziekten te voorkomen en schade en dierenleed te voorkomen doordat loslopende honden andere dieren kunnen aanvallen of opjagen.

De meeste van de natuurgebieden rondom Almere vallen niet alleen onder de gemeente maar ook onder Staatsbosbeheer of het Flevolandschap. Zij hanteren eigen regels met betrekking tot de natuurgebieden. Deze regels zijn niet (compleet) meegenomen bij het samenstellen van de hondenkaart door de gemeente. 

De keuze van de aanlijn- en verbodsgebieden in de gebieden van Staatsbosbeheer en het Flevolandschap is veelal gebaseerd op flora- en faunabescherming en het vermijden van conflicten met overige recreanten in het betreffende gebied. 

Almere Hond geeft je een overzicht van: