Buitenhout

Buitenhout is een zogenaamd stadsbos en ligt in het zuid-oosten van Almere, ingeklemd tussen Almere-Buiten (Bloemenbuurt) en de A6. Het bos ligt strategisch tussen Almeerderhout en Oostvaardersplassen, waardoor planten en dieren het bos makkelijk konden koloniseren, vanuit de beide andere natuurgebieden.

Het gebied is losloopgebied. Het gedeelte aan de zuidkant van de Tussenring noemt men het Sallandse Bos en ook hier mogen de honden los lopen.

Buitenhout is te bereiken via de Trekweg. Na het passeren van de manege en de bowlingbaan is er iets verderop een parkeerplaats te zien aan zowel de linker als de rechter kant van de weg.

Door Buitenhout loopt een route die door de vereniging voor natuur- en milieueducatie is beschreven en bewegwijzerd; de Buitenlanenroute. Een beschrijving van de route is verkrijgbaar bij natuurcentrum Eksternest. De route is ook gemarkeerd met rode palen en gemakkelijk te volgen.

Het gebied is bijna 150 ha groot en driehoekig van vorm. Centraal in het gebied ligt een manege. Buitenhout wordt door de ruiters veel gebruikt om met de paarden doorheen te lopen. Er lopen een aantal ruiterpaden door Buitenhout. Ook is er een fietspad en vele wandelpaden. 

In dit gebied ligt ook een ‘plattelands’ terrein en er zijn biologische akkers die beplant zijn met kool en uien. 

Buitenhout is een bosgebied. Er is een klein sparrenbosje in het oosten, de rest van het bos bestaat uit loofbomen, zoals essen en populieren. Ook zien we er veel zoete kersenbomen. Hier en daar zie je ook beuken, schietwilgen en hazelaars. In Buitenhout zijn beschermde en bedreigde plantensoorten waargenomen, zoals de Brede Wespenorchis en de Rode Ogentroost.

Er zijn twee poelen te vinden in Buitenhout. Een kleine poel in een weiland met paarden en een grote poel, met riet omzoomd, vlakbij de Lage Vaart. Ook lopen er hier en daar sloten. In en om het water leven kikkers, watersalamanders en padden. In de Lage Vaart komt de Meerkikker voor, die ook wel Grote Groene Kikker genoemd wordt. Het is de grootste groene kikker van Nederland. Hij komt het meest voor in grote waterpartijen, maar wordt af en toe ook nog gevonden in kleine polderslootjes. In het bos zelf leven reeën, egels, mollen en hazen. 

In Buitenhout zijn ook veel broedvogels te vinden; Bosrietzanger, Kleine Karakiet, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Holenduif, Koolmees , Vink en Waterkoning. Ook worden er roofvogels gezien, zoals de Havik en de Boomvalk. Ook een aantal bedreigde vogelsoorten komen er voor, zoals de Zomertortel, de Koekoek, de Graspieper en de Huismus.