Disclaimer

Auteursrecht en Copyright
Het copyright, auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op door deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berust bij en wordt voorbehouden aan Almere Hond. De beeldrechten behoren ten alle tijde bij de maker van het betreffende beeldmateriaal. Duplicatie en gebruik van dit beeldmateriaal is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met de webmaster van Almere Hond via de contactgegevens op de website. Indien zich bij het beeldmateriaal op deze site echter toch materiaal bevindt waarop jij meent de rechten te bezitten, kun je contact opnemen met de webmaster via de contactgegevens.

Waarschuwing
Uiteraard wordt de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gepresenteerd. Het kan echter voorkomen dat de informatie aangeboden op of via deze website op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie.

Aansprakelijkheid
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De webmaster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot: defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, misbruik van deze website, verlies van gegevens.

Uw NAW-gegevens
De via deze website aan Almere Hond en/of Tinley Gedragstherapie voor Dieren verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen. De informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

Externe links
Op deze website staan externe links. Almere Hond is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links. Dit geldt ook voor de links die in verslaglegging gebruikt worden.