Kotterbos

Het Kotterbos is een gebied waarbij zowel de gemeente als staatsbosbeheer regels hebben voor honden. Het rode gedeelte is verboden voor honden (Staatbosbeheer). Het groene gedeelte is losloopgebied (Gemeente). De rest van het gebied is aanlijngebied.

Het Kotterbos is een groot bosgebied aan de oostgrens van Almere. Het ligt tussen Almere en Lelystad in en het grenst aan de Oostvaardersplassen.

Het Kotterbos is een zeer mooi gebied. Edelherten, vossen, Schotse Hooglanders, kerkuilen en de met uitsterven bedreigde Zeearend laten zich hier regelmatig zien. Het hele gebied beslaat 340 hectares en bestaat uit bos, grasvelden en verschillende waterpartijen. 

In het bos is een natuurcamping te vinden. Ook worden er verschillende outdoor activiteiten georganiseerd, zoals kajaktochten en raften, evenals verschillende grootschalige evenementen. Zo was de World Jamboree van 2006 in het Kotterbos en de NK Stepcros in 2007.

Het bos bestaat voornamelijk uit loofbomen. Er staan voornamelijk populieren en langzamer groeiende loofbomen, zoals essen, berken, eiken en beuken. In het gedeelte aan de noordkant van de vaart, lopen wandelpaden en fietspaden door het bos. Hier kan men goed wandelen met de hond, maar in dit gedeelte moet de hond aangelijnd blijven. Hier ligt ook een nat gebied met rietvelden en wilgenbosjes. Omdat het zo dicht tegen de Oostvaardersplassen aanligt, zie je hier ook veel vogels. Vanaf de uitkijkheuvel kun je omgeving bekijken, ook zie je vanaf hier een stuk van de Oostvaardersplassen. 

In het losloop gedeelte aan de zuidkant van de Vaart, lopen er graslanen door het bos, waar je over heen kunt wandelen. Het losloop gedeelte loopt langs de Trekweg. Over deze weg rijden met regelmaat auto’s waardoor het op verschillende plekken nodig is de hond goed onder appel te hebben. De hond kan vrij gemakkelijk de weg op lopen. 

De natuur is in dit gedeelte wat minder spectaculair, hoewel ook in dit gedeelte vogels en reeën voorkomen.