Lage Vaart Kade

Langs de Lage Vaart in Almere Buiten ligt een losloopgebied voor de hond. 

Het gebied loopt vanaf de Pythonstraat in de Faunabuurt, langs het water, tot aan het Johnsonpad in de Bouwmeesterbuurt.

 Het gebied is ongeveer anderhalve kilometer lang en loopt evenwijdig aan de Lage Vaart. 

In de Lage Vaart komen verschillende vissoorten voor. Er worden dan ook vaak wedstrijden gehouden. Men vist er bijvoorbeeld op karper en witvis. 

De Lage Vaart kan gebruikt worden als zwemwater voor de hond, maar let hierbij wel op dat je je hond niet te ver het water in laat gaan.

De Lage Vaart wordt ook gebruikt door schepen en een zwemmende hond is door de binnenvaartschippers niet goed te zien of te ontwijken. Omdat water hier diep is, moet je er ook rekening houden met de koudere temperatuur.

In de hondenlosloopstrook loopt een fietspad. Deze wordt met name in de zomer veel gebruikt door fietstoeristen, maar in andere jaargetijden ook door de bewoners van de wijken. Hoewel de hond hier los mag lopen is het zaak goed op je hond te letten en zo ongelukken met fietsers te voorkomen.