Losloopgebieden

Almere heeft veel groengebieden, parken en bossen die interessant zijn voor hondeneigenaren en hun dieren. Er zijn veel hondenspeelterreinen, uitlaatstroken en losloopgebieden. De hondenkaart van de gemeente geeft duidelijkheid over waar je met je hond mag komen, waar hij los mag lopen en waar opruimplicht is.

Naast de gemeentelijke verordeningen zijn er ook regels van Staatbosbeheer over waar honden welkom zijn, aangelijnd of los.

In alle gebieden waar de hond wel los mag, moet hij goed onder appel staan. Onder appel staan wil zeggen dat de hond gehoorzaam is aan de baas. De eigenaar laat de hond niet struinen of jagen door de aanliggende percelen natuur. De eigenaar moet daarnaast voorkomen dat de hond overlast of hinder geeft aan andere recreanten.

Almere Hond geeft je een overzicht van de groengebieden waar je hond los mag lopen in de gemeente Almere. Aan de hand van foto’s en de omschrijving van het terrein kun je een duidelijke keuze maken over welke gebieden je wilt bezoeken om te wandelen met je honden. Aan dit overzicht zijn geen rechten te ontlenen.

De gemeente Almere werkt op dit moment aan een nieuwe hondenkaart. De huidige kaart is onduidelijk en bevat fouten. Door de renovatie van verschillende parken en natuurgebieden is de gemeente veranderd. In de nieuwe kaart zal de gemeente de fouten eruit halen.  Tot 1 maart 2018 kon men reageren op de ontwerp kaart door een zienswijze in te dienen. De binnengekomen reacties worden beoordeeld op inhoud en ontvankelijkheid. Na vaststelling van de nieuwe hondenkaart wordt deze gepubliceerd en wordt openbaar gemaakt welke reacties er zijn ontvangen en hoe deze zijn verwerkt. Het is onduidelijk wanneer dit precies zal zijn.

De ontwerp voorstel kaart vind je hier.

Onverharde paden

Rolstoelvriendelijk

Ruiterpaden

Aanwezig (zwem)water

Aanlijnen soms noodzakelijk

Kilometers te wandelen