Meridiaangebied

Het groengebied dat loopt van de Lage Vaart tot aan de Buitenring, noemt men het Meridiaangebied. Het bestaat uit het Meridiaanpark en het Bosrandpark en een stuk groen er tussen. Het gehele gebied is te bewandelen met een loslopende hond, al dienen daarbij meerdere autowegen overgestoken te worden.

Het Meridiaanpark ligt in de Regenboogbuurt in Almere Buiten. In dit stadspark komen veel broedvogels voor. Het onderhoud wordt door het Team Groen, Water en Natuur van de gemeente gedaan. Bij het groenonderhoud wordt rekening gehouden met de broedvogels. Zo wordt er voor gezorgd dat er in het voorjaar nog overjarig riet staat, wat van belang is voor de broedvogels.  Vogels die we hier vinden zijn bijvoorbeeld de Tuinfluiter, de Fitis en de Tjiftjaf. Ook de bedreigde Koekoek wordt in het park nog gezien.

Het hele Meridiaangebied is hét park van Almere Buiten, met veel groen, water, rust en ruimte. Het hele gebied beslaat ruim tachtig hectare grond en wordt veel gebruikt voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, skaten, picknicken, zonnen, wandelen en het uitlaten van de hond.

Net als in de andere parken van Almere werden er in het Meridiaangebied in eerste instantie veel snelgroeiende bomen, zoals populieren en wilgen geplant. Omdat populieren een betrekkelijk kort leven hebben, moeten zij na 15 tot 20 jaar gekapt worden.

Het Bosrandpark is de strook bos tussen de Seizoenenbuurt en de Molenbuurt. Het gebied heeft rechthoekige stukken bos met lanen en sloten. Dit gedeelte van het Meridiaangebied wordt onderhouden door de Bosrandwerkgroep, een groep vrijwilligers die zich inzet voor het onderhouden en beheren van het bos. Ze zorgen onder andere voor een gevarieerde plantengroei en meer ruimte voor verschillende diersoorten en doen klussen waar de gemeente niet aan toe komt.