Sallandse Bos

Het Sallandse Bos ligt tegen het Buitenbos aan en is maakt onderdeel uit van het stadsbos Buitenhout. Het Sallandse Bos ligt ingeklemd tussen De Sallandse kant en de A6.

De Sallandsekant is een industrieterrein dat vanaf de A6 goed zichtbaar is. Het leent zich goed voor de logistieke groothandel.

Buitenhout ligt strategisch tussen Almeerderhout en Oostvaardersplassen, waardoor planten en dieren het bos makkelijk konden koloniseren, vanuit de beide andere natuurgebieden. Het hele gebied is losloopgebied voor honden

Het hele Buitenhout gebied is bijna 150 ha groot en driehoekig van vorm. Centraal in het gebied ligt een manege in het Buitenbos. Buitenhout wordt door de ruiters veel gebruikt om met de paarden doorheen te lopen.

Buitenhout heeft verschillende boomsoorten. Er is een klein sparrenbosje in het oosten, de rest van het bos bestaat uit loofbomen, zoals essen en populieren. Ook zien we er veel zoete kersenbomen. Hier en daar zie je ook beuken, schietwilgen en hazelaars. In Buitenhout zijn beschermde en bedreigde plantensoorten waargenomen, zoals de Brede Wespenorchis en de Rode Ogentroost.

Er zijn twee poelen te vinden in Buitenhout. Een kleine poel in een weiland met paarden en een grote poel, met riet omzoomd, vlakbij de Lage Vaart. Ook lopen er hier en daar sloten. In en om het water leven kikkers, watersalamanders en padden. In de Lage Vaart komt de Meerkikker voor, die ook wel Grote Groene Kikker genoemd wordt. Het is de grootste groene kikker van Nederland. Hij komt het meest voor in grote waterpartijen, maar wordt af en toe ook nog gevonden in kleine polderslootjes. In het bos zelf leven reeën, egels, mollen en hazen. 

In het Sallandsebos zijn ook veel broedvogels te vinden; Bosrietzanger, Kleine Karakiet, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Holenduif, Koolmees , Vink en Waterkoning. Ook worden er roofvogels gezien, zoals de Havik en de Boomvalk. Ook een aantal bedreigde vogelsoorten komen er voor, zoals de Zomertortel, de Koekoek, de Graspieper en de Huismus.