Waterlandse Bos

Het Waterlandsebos is een onderdeel van het Almeerderhout. De Klavergriend in Almere Haven ligt al zowat in het Waterlandsebos. Vanuit deze wijk kun je een kleine wandeling maken door langs het water te lopen, over te steken naar het Almeerderhout en daar langs het water weer terug te lopen. Je loopt een gedeelte over het fietspad. 

Het hele gebied is aangewezen als hondenlosloopgebied. Natuurlijk ben je vrij om verder het Almeerderhout in te gaan. Het hele gebied rondom het Almeerder kasteel is aangewezen als hondenlosloopgebied. Er is wat verschil in de kaarten van Staatbosbeheer en die van de gemeente, waarbij die van Staatsbosbeheer wat strenger is rondom gedeeltes waar de hond toch aangelijnd moet zijn. Het is daarom verstandig de bordjes te raadplegen en de hond bij twijfel aan te lijnen.

Het hele Almeerderhout is elfhonderd hectare groot. Het is daarmee het grootste bos van Almere. Het is een oerbos met roofvogels, reeën, padden en kikkers. Het Almeerderhout straalt de sfeer uit van het Franse platteland. Ruisende populieren en struikgewas afgewisseld met open bosweides. Vergezichten over boerenakkers, soms het uitzicht op een dijk. Het bos lijkt veel ouder dan het daadwerkelijk is. Dat komt omdat de bomen op de rijke kleigrond veel sneller groeien en hoger worden dan op de bijvoorbeeld de zandgrond van de Veluwe. Uniek aan dit bos is dat het vrijwel alleen maar uit loofbomen bestaat. 

De hele boswachterij Almeerderhout bestaat uit het Waterlandsebos, het Cirkelbos, het Weteringpark, het Kathedralenbos, het Overvaartbos en het stadslandgoed de Kemphaan. Samen vormen zij één groot stadsbos dat verschillende vormen van recreatie en natuur biedt. Slechts een beperkt gedeelte van de boswachterij is aangewezen als losloopgebied voor honden, namelijk een gedeelte van het Waterlandsebos en het Weteringpark. Ook het Vliegerpark dat grenst aan het Waterlandsebos is via het bos bereikbaar en als losloopgebied aangewezen. Stadslandgoed de Kemphaan is aanlijngebied.

Ook via de Grienden in Almere Haven is het Waterlandsebos te bereiken. Het is lopend gemakkelijk te bereiken vanaf de Oostgriend of de Wilgengriend. Aan de oostzijde van deze groenstrook liggen de Waterlandse tuinen. Deze zijn alleen toegankelijk voor de leden van de moestuinvereniging. De groenstrook is aangewezen als hondenlosloopgebied en loopt van de manege (vlak bij de dijk) tot aan het meer noorderlijke gelegen Vliegerpark. Vanaf deze kant kun je dus een flink eind wandelen met je loslopende hond. 

Het stuk dat naast de Waterlandse tuinen ligt, bestaat uit weidegebied met kleine stukken bosgebied. Het is zeer geschikt om een balletje te werpen en je hond eens flink te laten rennen. De bewoners uit de Grienden laten hier ook hun honden uit. 

Omdat aan de zuidkant van dit gebied een manege ligt (Ruitersport Almere). Zie je er regelmatig paarden met ruiters. Let goed op dat je hond de paarden niet aan het schrikken maakt, of vice versa en laat je hond nooit paardenvijgen eten ivm met de ontwormingskuren die voor paarden gebruikt worden, die giftig zijn voor je hond. 

Het Waterlandsebos is het oudste gedeelte van het Almeerderhout en ook het grootste. Aan de oostelijke kant van de Waterlandseweg ligt het Stadslandgoed de Kemphaan in het Waterlandsebos. Aan de westelijke kant van de Waterlandseweg, strekt het bos zich uit tot de woonwijken van Almere haven. Alleen dit gedeelte is aangewezen als losloopgebied. In de rest van het Waterlandsebos, moet de hond aangelijnd blijven.

In het Waterlandsebos kun je goed de ontwikkeling zien van pionierbos met veel populieren, wat het Waterlandsebos in de begintijd was, naar een duurzaam loofbos met een grote verscheidenheid aan loofbomen. Het bos is namelijk aangeplant volgens een wijker-blijversysteem. Populieren zijn pionierbomen en die zich goed thuis voelen op de kleiïge zeebodem van Almere. Ze geven in de beginperiode beschutting aan andere bomen. Na verloop van tijd ‘wijken’ ze voor de ‘blijvers’, zoals eiken, essen en beuken.

Zo is het bos langzaam veranderd in een loofwoud, met paden, akkers, open ruimten en waterlopen. Een uitgestrekt sprookjesbos van elfhonderd hectare, met honderden romantische en geheime plekjes. En tegelijk een oerwoud, met roofvogels als de havik en de buizerd. Reeën verschuilen zich in de begroeiing. De sloten, vaarten en poelen zijn de huisadressen van padden en kikkers die er zomerse kwaakconcerten geven.